Skip to main content

Gezinshulpverlening

Wanneer ouders niet meer weten hoe om te gaan met het gedrag van hun kind, kan gezinshulpverlening ingezet worden.

Gezinshulpverlening werkt voor alle gezinsleden, maar hoeft niet met alle gezinsleden plaats te vinden. Soms wordt bijvoorbeeld alleen gewerkt met de ouders, of alleen met het kind. De vraag van het gezin is hierin leidend.

In gezinshulpverlening wordt gekeken waar de zorgen liggen van het gezin, en waar het gezin aan wil werken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de vaardigheden die al aanwezig zijn in het gezin en die te vergroten. Door middel van gesprekken, creatieve werkvormen, reattach en non-verbale technieken wordt gewerkt naar het doel van het gezin.

Gezinshulpverlening kan particulier worden aangevraagd. Het kan ook een traject zijn dat geïndiceerd is vanuit de gemeente waar het gezin woont.