Skip to main content

Ouders

Kinderen zijn onlosmakelijk verbonden met hun ouders. Het effect van de training zal vergroot worden door ouders te betrekken bij de training.

Ouders leren in de ouderavonden waar de kinderen aan werken en hoe zij hen daarbij kunnen ondersteunen. Tijdens de ouderavonden wordt met ouders aandacht besteed aan hoe ze naar hun kind kunnen luisteren, conflicten op kunnen lossen en hoe zij hun kind zijn eigen problemen op kan laten lossen.

“De twee waardevolste geschenken die we onze kinderen kunnen geven:
zijn wortels en vleugels.”
(Hodding Carter)

Voor ouders en kinderen is een groepsaanbod mogelijk, samen in een groep met anderen gezinnen. Deze groep is bedoeld voor ouders en hun kinderen in de puberteit. In de puberteit maken kinderen zich los van hun ouders. Dit kan leiden tot conflicten en onbegrip tussen ouders en kinderen. De groep richt zich op het, weer, in gesprek raken met elkaar. Eenmaal in gesprek kunnen ouders en kinderen duidelijk maken wat belangrijk voor hen is en hoe ze samen leuk kunnen leven.