Skip to main content

Woord en beeldverhaal

Soms maken kinderen ingrijpende gebeurtenissen mee in hun leven waarvan zij zich afvragen of zij hier schuld aan hebben.

Gebeurtenissen als: scheiding, (oorlogs-)geweld, ernstige ziekte, en dergelijke.

Ten gevolge van deze gebeurtenissen kunnen sommige kinderen niet meer bij hun biologische ouders wonen en komen zij terecht in bijvoorbeeld een pleeggezin.

Signs of Safety heeft een basis gelegd om een veiligheidsplan voor kinderen te maken. Om dit voor kinderen duidelijk uit te leggen, word gewerkt met een woord en beeld verhaal. Words & Pictures om kinderen uit te leggen wat er gebeurd is, waarom er hulpverlening is en waarom zij niet meer thuis kunnen wonen.

Een verhaal dat samen met ouders en andere betrokkenen gemaakt word en waar ouders ook achter kunnen staan, zodat de kinderen van iedereen dezelfde boodschap krijgen.